fbpx
לתרום

פיתוח קהילתי בר-קיימא

העשיה של תבל
להתנדב

ההרשמה פתוחה!

הרשמו

אנו מאמינים שמצב בו למיליוני אנשים בעולם אין גישה למים נקיים, מזון, שירותי בריאות בסיסיים, חינוך ודיור אינו ראוי מבחינה אתית. אפשר  ליצור שינוי, חייבים ליצור שינוי. 

תבל בצדק הינה עמותה ישראלית ששואפת ליצור מנהיגות ישראלית/יהודית מעורבת בתיקון עולם ברמה המקומית וגלובלית. המתנדבים שלנו, המגיעים מישראל וקהילות יהודיות בעולם, עובדים עם קהילות מוחלשות בנפאל על מנת לשפר את איכות חייהם.

העשייה שלנו מובלת על ידי צוות מקומי מוכשר ומקצועי, אשר יוצר התאמה תרבותית ורצף עבודה, ובונה מסגרות להשפעה ארוכת טווח. תכניות ההתנדבות שלנו שואבות השראה ממקורות יהודיים פלורליסטיים אשר מקנים למתנדבים הקשר ומסגרת אתית ופילוסופית לעשייתם.

קראו עוד

 יוצרים מנהיגות ישראלית ויהודית המחויבת לערכים של תיקון עולם ברמה הגלובאלית וברמה המקומית

פיתוח קהילתי הוליסטי

עוני הוא מצב מורכב ללא פתרונות פשוטים. לכן אנו משתמשים במודל פיתוח קהילתי הכולל את התחומים הבאים:

מדיה

חינוך פורמלי והכשרת מורים

חקלאות

העצמת נשים

מנהיגות נוער

בריאות הציבור

מסלולי התנדבות 

מתנדבים על הדרך

חילופי תרבויות והתנדבות בכפר נפאלי- מושלם למטיילים שרוצים להכיר את החברה הנפאלית לעומק ולהוסיף משמעות לטיול. 

התמחות בתבל

תקופה בת מספר חודשים של לימוד ועשייה הכוללת אוריינטציה ועבודה בכפרים המקומיים. התכנית מיועדת לצעירות וצעירים, אנשי מקצוע ופעילים/ות חברתית.

תבל בצדק במספרים…

אנו מאמינים שחובתנו וזכותנו, כישראלים וכיהודים, לפעול ליצירת חזון אוניברסאלי חדש בחשיבה, בשפה ובעשייה.