fbpx

מסלולי התנדבות 

מתנדבים על הדרך

חילופי תרבויות והתנדבות בכפר נפאלי- מושלם למטיילים שרוצים להכיר את החברה הנפאלית לעומק ולהוסיף משמעות לטיול. 

התמחות בתבל

תקופה בת מספר חודשים של לימוד ועשייה הכוללת אוריינטציה ועבודה בכפרים המקומיים. התכנית מיועדת לצעירות וצעירים, אנשי מקצוע ופעילים/ות חברתית.

תבל בצדק במספרים…

אנו מאמינים שחובתנו וזכותנו, כישראלים וכיהודים, לפעול ליצירת חזון אוניברסאלי חדש בחשיבה, בשפה ובעשייה.